Sisteme de management

Expert Agribusiness

Firma Expert AgriBusiness a implementat si imbunatateste continuu functionarea Sistemului de management integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, responsabilitatii sociale, in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, SA 8000:2008.

SMI asigura:

 • elaborarea politicii, obiectivelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala;
 • identificarea, monitorizarea, masurarea si analiza imbunatatirii continue a proceselor desfasurate in organizatie;
 • luarea unor decizii adecvate in privinta modului de tratare a produselor neconforme;
 • identificarea aspectelor care au impact semnificativ asupra mediului;
 • identificarea pericolelor, a factorilor de risc, evaluarea riscurilor si stabilirea de metode de control al riscurilor;
 • coordonarea si supravegherea instruirii personalului societatii;
 • constientizarea de catre toti angajatii societatii a necesitatii cunoasterii si indeplinirii cerintelor clientului.
 • satisfacerea cerintelor paƒrtilor interesate, prin imbunataƒtirea continuaƒ a securitaƒtii datelor si informatiilor gestionate;
 • asigurarea continuitaƒtii afacerii si minimizarea daunelor aduse afacerii prin prevenirea si reducerea impactului incidentelor de securitate;
 • scaƒderea continuaƒ a consumului de energie, prin planificarea si supravegherea proiectelor si programelor necesare care saƒ permitaƒ fiecaƒrui angajat sa-si indeplineascaƒ corect si de prima dataƒ sarcinile, precum si prin instruirea si constientizarea intregului personal si a contractorilor privind utilizarea eficienta a energiei;
 • oferirea de informatii referitoare la cele mai bune practici, tehnici s™i tehnologii aplicabile pentru utilizarea responsabila a energiei.

Procesele SMI includ procesele pentru activitatile manageriale, de aprovizionare cu resurse, de realizare a produselor si livrare, precum si cele privind serviciile de masurare, monitorizare si imbunatatire a acestor procese.